Презентация на тему "Учитель року 2013" по педагогике

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Інтерактивне (від слів „inter”- „взаємний”, „act” – „діяти”) навчання – це діалогове навчання, де здійснюється взаємодія учителя і учня. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності.


Слайд №2

Текст слайда: Творчість — діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).


Слайд №3

Текст слайда: має на меті створення умов для залучення всіх учнів до процесу пізнання. формування предметних і загальнонавчальних умінь та навичок. надання можливості кожному розуміти, що він знає і думає. вироблення життєвих цінностей. створення атмосфери співпраці, взаємодії, комфортних умов для навчання. передбачає для конкретного учня: Усвідомлення залучення до спільної праці. Розвиток особистої рефлексії Становлення активної позиції у навчальній (чи іншій діяльності). для учнівського класу: Формування класного колективу як групової спільноти. Підвищення пізнавальної активності учнів класу. Розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової рефлексії.


Слайд №4

Слайд №5

Слайд №6

Текст слайда: Шляхи реалізації Проведення уроків у повсякдненному процесі навчання з використанням інформаційного освітнього простору; Впровадження в практику освітньої діяльності сучасних педагогічних, інноваційних та ІКТ; Розробка матеріалу для дистанційного навчання; Організація занять з учнями над творчими науково-дослідницькими проектами; Організація та проведення заходів, які охоплюють не лише навчальний процес, а і позаурочну діяльність школярів, їх додаткове навчання та соціальну активність; Виховання дбайливого ставлення до природи;


Слайд №7

Текст слайда: Моніторинг якості знань учнів 2010-2011 2011-2012 2012-2013 6класи 65 % 69 % 73 % 7 класи 70 % 73 % 78 % 8 класи 71 % 74 % 79 % 9 класи 70 % 74 % 78 % 10 класи 86 % 85 % 79 % Середня якість знань за навчальний рік 72,4 % 75 % 79,2 %


Слайд №8

Текст слайда: Моніторинг якості знань


Слайд №9

Слайд №10

Слайд №11

Текст слайда: Дякую за увагу! Бажаю всім успіхів!


Слайд №12

Текст слайда: Покідіна Алла Василівна Учитель географії ЗОШ №24 Рік народження -1971 Освіта – вища Педагогічний стаж – 17 років Категорія – “ спеціаліст I категорії “


Слайд №13

Текст слайда: Педагогічне кредо: Учень-це не посудина, яку потрібно заповнити, учень- факел, який потрібно запалити.


Слайд №14

Текст слайда: Тільки тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншому. Методична проблема: Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчої особистості учня


Слайд №15

Текст слайда: Теоретичне підгрунтя технологій інтерактивного навчання представлені в концепціях, викладених в працях Л.С.Виготського, О. Пометун, Л. Пироженко, О. Пєхоти, Н. Побірченко.


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.