Презентация по технологии на тему «Звіт Л.В.Скіданової» скачать бесплатно

< >
Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Звіт Всеукраїнського науково-практичного семінару з проблем розроблення електронних підручників (17-19 вересня 2013р., м.Феодосія) Підготувала викладач інформаційних технологій ПТУ №27 м. Лохвиця Л.В.Скіданова щелкните, чтобы…


Слайд №2

Текст слайда: В рамках спільної дослідно - експериментальної роботи «Науково - методичних центрів ПТО України » та Інституту професійно -технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 17-19 вересня 2013 пройшов черговий науково - методичний семінар на тему: “Основи комп'ютерно орієнтованого дидактичного проектування електронних програмно - педагогічних засобів, як базових елементів інформаційного освітнього середовища професійно - технічної освіти” щелкните, чтобы…


Слайд №3

Текст слайда: Мета проекту: - створення інтегрованого інформаційного середовища безперервної підтримки професійної компетенції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; - запровадження єдиної технології комп’ютерно орієнтованого дидактичного проектування інформаційного середовища підтримки професійної компетенції педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів; - застосування програмного забезпечення підтримки інтегрованого інформаційного освітнього середовища на принципах відкритих кодів та вільного розповсюдження. щелкните, чтобы…


Слайд №4

Текст слайда: Організація інноваційного проекту Перший етап, 2011 – 2012 роки: нормативно-правове забезпечення виконання першого етапу проекту; науково-методичне забезпечення виконання першого етапу проекту; програмно-технічне забезпечення виконання першого етапу проекту; підвищення кваліфікації викладачів закладів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів; формування інформаційного освітнього середовища системи післядипломної педагогічної освіти; розроблення доповнень до законодавчої бази освітньої діяльності; розроблення нормативно-правових документів освітньої діяльності в інформаційному освітньому середовищі. Другий етап, 2013 – 2014 роки: нормативно-правове забезпечення виконання другого етапу проекту; науково-методичне забезпечення виконання другого етапу проекту; програмно-технічне забезпечення виконання другого етапу проекту; підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти; формування інформаційного навчального середовища системи професійно-технічної освіти; розроблення нормативно-правових документів освітньої діяльності в інформаційному навчальному середовищі системи професійно-технічної освіти. Третій етап, 2015 рік: обробка результатів та формування звітної документації проекту; формування науково-методичної документації супроводу процесу безперервної підтримки професійної компетенції педагогічних працівників із використанням інформаційного освітнього середовища; формування науково-методичної документації супроводу навчально-виховного процесу в системі професійно-технічної освіти з використанням інформаційного навчального середовища. щелкните, чтобы…


Слайд №5

Текст слайда: щелкните, чтобы…


Слайд №6

Текст слайда: щелкните, чтобы…


Слайд №7

Текст слайда: Вітальне слово директора Феодосійського професійно-технічного будівельного училища Комарова Пантелея Івановича Відкриття семінару щелкните, чтобы…


Слайд №8

Текст слайда: Омельченко Галина Леонідівна заступник директора НМЦ АРК- завідуюча лабораторією професійно-технічної освіти, кандидат педагогічних наук. Тема виступу: “Досвід та проблеми формування інформаційного навчального середовища в системі ПТО АРК. Говорилося, що розпочалося “століття інформатики”: глобальне переобладнання всіх галузей комп’ютерними та телекомунікаційними системами. Отже недіємною частиною начального процему є електронні підручники, підручники нового поеоління. Виступ привернув велику увагу слухачів щелкните, чтобы…


Слайд №9

Текст слайда: Керівник семінару старший науковий співробітник, кандидат військових наук, доцент Лабораторії підручникотворення Інституту ПТО НАПН України Шевченко Віктор Леонтійович. Говорив про те, що інтегрованість інформаційного освітнього середовища безперервної підтримки професійної компетенції педагогічних працівників полягає: -у єдності інформаційного освітнього середовища за соціально-гуманітарною, професійною і фаховою складовими педагогічної компетенції; -у створенні спільної бази накопичення та обміну досвіду управління, навчання і виховання в національній системі середньої освіти; в об'єднанні та розподілі зусиль щодо формування інформаційного освітнього середовища підтримки професійної компетенції педагогічних кадрів; -у проведенні безперервного моніторингу якості навчально-виховного процесу та формуванні єдиної стратегії розвитку національної системи середньої освіти; у запровадженні програмного забезпечення на принципах відкритих кодів і вільного розповсюдження з централізацією його експлуатаційної підтримки та вдосконалення. щелкните, чтобы…


Слайд №10

Текст слайда: Ветчинкін Олег Сергійович Інженер-програміст Лабораторії підручникотворення Інституту ПТО НАПН України. Доповів про застосування програмного забезпечення підтримки інтегрованого інформаційного освітнього середовища на принципах відкритих кодів та вільного розповсюдження досягається: - шляхом визначення базової операційної системи; через формування прикладного програмного пакету з відкритими кодами; - запровадженням базової програмно-інструментальної платформи підтримки інформаційного освітнього середовища; - створенням серверного центру обслуговування і вдосконалення програмного забезпечення підтримки інформаційного освітнього середовища; - реалізацією єдиних параметричних і технічних характеристик щодо комп'ютерних засобів, Інтернет і засобів зв'язку. щелкните, чтобы…


Слайд №11

Текст слайда: В семінарських заняттях приймала участь творча група в складі 14 викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ Автономної Республіки Крим, Полтавської та Запорізької областей. Полтавську область ПРЕДСТАВЛЯЛИ викладачі з предмету: “Інформаційні технології” Харчук Ольга Петрівна ПТУ № 25 м. Зіньків, Скіданова Людмила Володимирівна ПТУ № 27 м.Лохвиця, Шевченко Антоніна Іванівна ПТУ № 50 м. Карлівка щелкните, чтобы…


Слайд №12

Текст слайда: . - Харчук Ольга Петрівна ПТУ № 25 м. Зіньків Предмет «Інформаційні технології», професія «Кравець», 4 розряд -9 годин(7лекції,2 ЛПР) - Шевченко Антоніна Іванівна ПТУ № 50 м. Карлівка Предмет «Інформаційні технології», професія «Оператор комп’ютерного набору», ІІ категорія Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва – 12 годин(10лекцій, 2 ЛПР) - Скіданова Людмила Володимирівна ПТУ № 27 м.Лохвиця Предмет «Інформаційні технології», професія «Оператор комп’ютерного набору», ІІ категорія Тема 2. Система управління на основі комп’ютерних технологій - 12 годин (10лекцій, 2 практики) Творча група працювали над електронним підручником щелкните, чтобы…


Слайд №13

Текст слайда: Учасники семінару щелкните, чтобы…


Слайд №14

Текст слайда: Перший день – перше засідання Вивчення способів введення текстової інформації на платформу щелкните, чтобы…


Слайд №15

Текст слайда: Обговорення в групах щелкните, чтобы…


Слайд №16

Текст слайда: Другий день – друге засідання Тренувальні заняття по введенню інформації на платформу щелкните, чтобы…


Слайд №17

Текст слайда: Індивідуальна робота щелкните, чтобы…


Слайд №18

Текст слайда: Виявлення складнощів при введенні інфомації на платформу та їх усунення. Робота над завданнями контролю та самоконтролю для учнів Третій день – третє засідання щелкните, чтобы…


Слайд №19

Текст слайда: Закріплення вивченого щелкните, чтобы…


Слайд №20

Текст слайда: Головний акцент при розробці інформаційних ресурсів був направлений на реалізацію дидактичних механізмів адаптації середовища до здібностей і запитам учнів в ПТНЗ . У результаті проведених занять викладачі та майстри виробничого навчання оволоділи методикою формування інтерактивних дидактичних матеріалів, побудованих на структурно - логічних і міжпредметних зв'язках , а також індивідуально орієнтованої базою самоконтролю з роз'ясненнями на основі причинно -наслідкових зв'язків. Саме це визначає інноваційність дидактичного проектування електронних програмно - педагогічних засобів нового покоління. щелкните, чтобы…


Слайд №21

Текст слайда: Робота з кросвордами, тестами та відео інформацією Вас чекає на наступному семінарському занятті! Повідомлення від Шевченка Віктора Леонтійовича щелкните, чтобы…


Слайд №22

Текст слайда: Теплі та щирі слова вдячності керівнику від учасників семінару… були приємні Заключне слово щелкните, чтобы…


Слайд №23

Текст слайда: Творчий колектив Фото на згадку щелкните, чтобы…


Слайд №24

Текст слайда: Від імені своїх колег та особисто від себе хочу подякувати за сприяння, розуміння та підтримку організаторам заходу, начальникам відділів освіти Полтавської обл. та АРК, завідувачам та методистам методичних кабінетів, особлива вдячність директорам навчальних закладів: ПТУ № 25 м.Зіньків, ПТУ № 27 м.Лохвиця, ПТУ № 50 м. Карлівка за надану можливість бути учасниками Всеукраїнського науково-практичного семінару щелкните, чтобы…


Слайд №25

Текст слайда: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ЧЕКАЮ НА СПІВПРАЦЮ! щелкните, чтобы…


Скачать презентацию

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector