Презентация по информатике на тему «Інформаційна діяльність» скачать бесплатно

< >
Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Інформаційна діяльність. Основні види та напрями.


Слайд №2

Текст слайда: Згідно ст. 12 Закону України “Про інформацію” під інформаційною діяльністю розуміється сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого і регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних. Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади, а також органами місцевого і регіонального самоврядування.


Слайд №3

Текст слайда: Основні напрями інформаційної діяльності визначені статтею 13 Закону України “Про інформацію”. Це: - політичний; - економічний; - соціальний; - духовний; - екологічний; - науково-технічний; - міжнародний напрями тощо. Держава гарантує свободу інформаційної діяльності в цих напрямах всім фізичним та юридичним особам в межах їх прав, функцій, повноважень і свобод. Держава постійно дбає про своєчасне створення, належне функціонування і розвиток інформаційних систем, мереж, банків даних, баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності.


Слайд №4

Текст слайда: У ст. 14 Закону України “Про інформацію” законодавцем визначені основні види інформаційної діяльності. До них відносяться: одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою. Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Поширення інформації – це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації. Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. Зазначені види інформаційної діяльності здійснюються у порядку, передбаченому Законом України “Про інформацію” та іншими законодавчими актами в галузі інформації.


Слайд №5

Текст слайда: Для забезпечення успішного функціонування і розвитку національних інформаційних ресурсів в Україні здійснюються фундаментальні наукові дослідження в галузі інформаційної діяльності, створюються умови для здобуття професійної освіти в галузі інформаційної діяльності через систему державних та комерційних навчальних закладів. Порядок створення навчальних закладів інформаційного напряму (журналістики, статистики, бібліотечної та архівної справи, науково-інформаційної діяльності, інформатики та обчислювальної техніки) та принципи їх діяльності, згідно ст. 15 Закону України “Про інформацію”, визначаються Законом України “Про освіту” та іншими законодавчими актами.


Скачать презентацию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector