Презентация по обществознанию на тему «Важность собрания товарищей» скачать бесплатно

< >
Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: מפגש עשיריות


Слайд №2

Текст слайда: מה התרומה של מפגש נשים בימי א, לקראת ישיבת חברים?


Слайд №3

Текст слайда: איך אנחנו פועלים באחישנה?


Слайд №4

Текст слайда: מה הקשר בין אחישנה לישיבת החברים?


Слайд №5

Текст слайда: ״...אני מקווה שמישיבת החברים נמצא את עצמנו שלושתינו, באחדות עם החברים, הקבוצה, והבורא כאחד. אני, קבוצה, והבורא, הכל ממש נעשה כאחד, ובהרגשה כזו נחזיק עד לפחות ישיבת חברים הבאה. זה המצב שחייב להיות, שבו חייבים להשקיע כל הכוחות. אנחנו מבררים אחישנה ולהחזיק במצב זה, זה האחישנה, ולו צריך להחזיק כל המרץ והכוח, ולהתחייב בו, אז נקווה שנוכל להצליח ואני מודה לכם שקראתם לי חבר, ואני מאוד אתאמץ להיות חבר, תודה לכם אתם גדולים!!״


Слайд №6

Текст слайда: את קבוצתי את בליבי תמיד איתי בנישמתי אלך איתך באשר תלכי את האור, את קבוצתי את המקלט ברסיסי האפילה בך הניצוץ בך התקווה להאיר את כל האהבה רוך ועוצמה בניגונייך מפלסים לכל אחי מעוף לעליונים שעל כנפיך הם מרננים החום שבך ממיס גבולות אל תוך ליבי לך התרופה לכל המכות שנוחתות בלא פוסקות בתוך ליבי אשא אותך תמיד חי עבורך בהווה ובעתיד בורא עולם שמור-נא עליה ברחמיך.


Слайд №7

Текст слайда: בירליק בלבו של כל אדם רק רצון אחד קיים בנשמה של כל אדם יש את הדרך למושלם בכל בוקר כשהוא קם בכל לילה שנרדם בתוכו של כל אדם מתגלה כל העולם אל תשכח אותי אחי קח אותי אתך אחי אל תשכח אותי אחי קח אותי אתך אחי קח אותי אתך קח אותי אתך יחד, יחד רק ביחד, יחד, יחד אין שום פחד יחד, יחד רק ביחד, יחד, יחד אין שום פחד יחד, יחד רק ביחד בלב ובנשמה ביחד , בלב ובנשמה בלב ובנשמה ביחד , בלב ובנשמה


Слайд №8

Текст слайда:


Скачать презентацию

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector