Презентация по английскому языку на тему «Етика» скачать бесплатно

< >
Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ– ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗУСТРІЧІ ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА ГРУПИ 7т-09 Янкова Тетяна Ірпінь 2012


Слайд №2

Текст слайда:  – це сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків (ставлення до інших, форми звертання, манери, стиль одягу тощо). Етикет


Слайд №3

Текст слайда: Діловий етикет – норми, які регулюють стиль роботи, манеру поведінки і спілкування при вирішенні ділових проблем; це встановлений порядок і норми взаємовідносин на службі, з керівництвом, у відносинах між колегами, партнерами, клієнтами. Попри універсальний характер етикету є певні особливості його прояву в сім’ї, в громадських місцях, на роботі тощо.


Слайд №4

Текст слайда:  офіційні та протокольні форми привітання та представлення;  подарунки в ділових відносинах;  етикет національних символів;  візитна картка;  діловий одяг;  ділова субординація;  етикет в рекламі та ін. Важливими сферами та формами ділового етикету є:


Слайд №5

Текст слайда: дотримання певної дистанції між працівниками різних рангів, толерантне ставлення до думок інших, уміння визнавати свої помилки, бути самокритичним, уміння використовувати в суперечці аргументи, а не владу чи авторитет та ін. Основою етикетних норм є:


Слайд №6

Текст слайда: Службовий етикет – сукупність найдоцільніших правил поведінки там, де відбувається професійна діяльність (на виробництві, в будь-якій організації). Різновидом ділового етикету є


Слайд №7

Текст слайда: Дотримання правил і вимог службового етикету є обов’язковим для всіх, адже це сприяє створенню сприятливого морально-психологічного клімату для людей, під впливом якого формується гарний настрій людини. Гарний настрій впливає на здоров’я людини, на продуктивність її праці. Не випадково великі фірми та корпорації створюють власні Кодекси честі, в яких передбачено норми взаємин та правила службового етикету.


Слайд №8

Текст слайда: Важливим аспектом подальшого розвитку ділового етикету стосунків є пошук, вироблення його засадничих принципів. Так, відомий американський соціолог Джен Ягер, базовими визначає шість таких принципів


Слайд №9

Текст слайда:  пунктуальність  конфіденційність  ввічливість, привітність і доброзичливість;  уважне ставлення до оточуючих   зовнішній вигляд  грамотність Принципи:


Слайд №10

Текст слайда: Успішність ділових контактів між партнерами, особливо представниками різних країн, значною мірою залежить від дотримання певних протокольних звичаїв та правил.


Слайд №11

Текст слайда: Слово “протокол” (від грецького protokollon означає: protos – перший, kolla – клеїти). В наш час протокол являє собою сукупність правил поведінки, норм і традицій, які регулюють порядок різних церемоній, офіційних та неофіційних зустрічей, форму одягу та ін.


Слайд №12

Текст слайда: Французький дипломат Ж. Камбон зазначає:


Слайд №13

Текст слайда: Діловий протокол  – правила, що регламентують порядок зустрічей і проводів делегацій, проведення бесід і переговорів, організацію прийомів, форму одягу, ведення ділового листування, підписання договорів, угод та ін.


Слайд №14

Текст слайда: У міжнародних стосунках використовується дипломатичний протокол – сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках. Він є складовою дипломатії і формою, яка створює відповідні умови відносин між державами, урядами на основі миру, взаємоповаги, дружби. На відміну від дипломатичного, правила ділового протоколу більш гнучкі, їх дотримуються менш суворо.


Слайд №15

Текст слайда: ввічливість, тактовність, взаємоповага, гідність, порядність Основними етичними принципами ділового протоколу, на думку фахівців, є:


Слайд №16

Текст слайда: Це дотримання загальноприйнятих правил поведінки, вміння поводитися між людьми відповідно до обставин. Ввічливість тотожна таким поняттям як інтелігентність, порядність, тактовність, толерантність Ввічливість


Слайд №17

Текст слайда: Це вміння дотримуватись такту у стосунках з іншими людьми. Тактовна людина звертає увагу не тільки на зміст своїх слів, дій чи вчинків, а й на їх форму, враховуючи індивідуальні відмінності партнера, його психологічний стан, настрій. Тактовність


Слайд №18

Текст слайда: Правила протоколу не є священними, але їх дотримання є елементом поваги до країни, національних особливостей, місцевих звичаїв, до партнерів по ділових стосунках. Взаємоповага. 


Слайд №19

Текст слайда: Уміння виходити зі складних ситуацій в ділових стосунках, уміння з гідністю представляти свій народ, країну, організацію, почуття власної гідності, честі, уміння відстояти власні інтереси, власну точку зору – важливі аспекти поведінки в рамках ділового протоколу, незважаючи на його суворі рамки. Гідність


Слайд №20

Текст слайда: Складовою протоколу є порядність. Це поняття допомагає людині утримуватися від негативних вчинків: обман, підступність, приниження гідності іншої людини, шахрайство та ін. Навпаки, непорядна людина може підвести, написати анонімку, недбало ставитися до роботи, використовувати свій службовий стан в корисливих цілях та ін Порядність


Слайд №21

Текст слайда: Дотримання правил ділового протоколу дає можливість підтримувати порядність і престиж фірми, сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в процесі спілкування, що впливає на успішне вирішення справи та закладення основи для взаємовигідних ділових стосунків в подальшому. ВИСНОВОК


Скачать презентацию

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector