Колшатыр туралы кандай сойлем курауга болады?

Бугин катты жамбыр куйды, бирак бизди конакка шакырды, мен колшатыр алдым

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector