Вопросы и ответы по химии

Що таке хімічні властивості
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ДАЮ 12 БАЛЛОВ.НУЖНО!!!ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗАРАНИЕ)) 1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки оксиди : а) K2SO3 ; NaOH ; HCl ; б) NaCl ; CaSO4 ; BaI2 ; в) CaO ; Na2O ; Al2O3 . 2. Напишіть формули кислот : сульфітна, фосфатна, хлоридна. 3. Позначте назву основи : а) Калій хлорид ; б) Натрій гідроксид ; в) Алюміній сульфат ; г) Магній оксид. 4. Складіть формули солей : Калій хлориду, Магній карбонату, Цинк нітрату. 5. Гідроксид Феруму (ІІ) при нагріванні розкладається на відповідний оксид і воду. Напишіть рівняння реакції. 6. Дано дві пробірки з прозорими розчинами. Відомо, що в одній з них кислота, а в іншій вода. Як можна визначити вміст пробірок ? 7. Обчисліть масу Кальцій карбонату кількість речовини 0,4 моль. 8. Скільки молекул і атомів у 3,4 г аміаку NH3.
ПОМОГИТЕ Выполнить схему преобразований К-K2O-КОН-Сu(OH)2-CuO-Cu-CuCl
Используя метод электронного баланса составьте уравнение реакции Kl+KMnO4+H2SO4 —>I2+MnSO4+K2SO4+H2O. Определите окислитель и восстановитель .
2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:
Рассчитайте массу осадка, образованного при взаимодействии 49 граммов хлорида бария с раствором серной кислоты
Концентрация азота в азотно водородной смеси равна 0.7 моль/л. Через минуту концентрация азота стала 0.1 моль/л.Какова средняя скорость реакции синтеза аммиака?
Как заканчивать рекции????? Прошу помогите!!!! Al2O3+H2SiO3-> Cu(OH) 2+H2CO3-> H2O+CO2-> Al+H2SiO3-> Буду оооочень благодарен!!♡♥♡
Порядок заполнения атомных орбиталей согласно правила клечковского 1 — 4s4p4d 2 — 4p4d4f 3 — 4s3d4f 4 — 4s3d4p
Атому аргона изоэлектронны ионы а) Ca 2+ б) Zn 2+ в) Se 2- г) Cl —
Adblock
detector