К?нтізбелік та?ырыпты? жоспар (5 класс)

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 5 сынып Информатика Информатиканы оқытудың мақсаты – ақпараттық ортада түрлі ақпараттарды қабылдау, беру, түрлендіру және тарату арқылы оқушылардың ақпараттық ойлау қабілетін дамыту мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Информатиканы оқытудың міндеттері:оқушылардың логикалық және алгоритмдiк ойлау қабiлетiн дамыту;оқушылардың компьютерлiк сауаттылығын дамыту;оқушылардың коммуникативтiк (тiлдiк) ойлау қабiлетi, өзіндік танымдық іс-әрекет жасау дағдылары мен шығармашылыққа бейiмдiлiгiн дамыту;оқушылардың жүйелiк-ақпараттық бейнесiн, ақпараттық мәдениетiн және өзiн-өзi дамытуға және қызмет субъектiсi ретiнде қалыптастыру. Бағдарлама  құрылымына  төмендегі  мәселелер енеді:-        5 – сынып  бойынша  білім беру  мазмұнының  міндетті минимумы;-        оқушылардың  дайындық деңгейіне  қойылатын талаптар;-        тақырыптық  жоспарлау. Бағдарлама мазмұны Табиғаттағы ақпарат түсінігі. Ақпараттың түрлері мен  формалары  және оларды  өңдеу тәсілдері. Ақпаратты  түрлендіру,  сақтау, жеткізу және өңдеу тәсілдері.  Ақпаратты кодтау. Информатика  дегеніміз не?Компьютер  – ақпаратты  өңдеу құралы. Есептеуіш техникасының даму тарихы. ЭЕМ – нің қолданылу салалары. Қазіргі  қоғамдағы ЭЕМ – нің рөлі.Компьютердің негізгі  құрылғылары , олардың  қызметтері  және  компьютердің  жұмысы  барысындағы  өзара байланысы. ЭЕМ – де  жұмыс жасау кезіндегі  техника қауіпсіздігінің ережелері.Программа  мен программалық  қамтасыз ету. Операциялық жүйелер. Windows  операциялық жүйесі. Жұмыс үстелі. Тышқанмен жұмыс. Терезе.  Терезе элементтері  мен оның құрылымы. Файлдар, бумалар және жарлықтар. Объектілерді басқару. Сілтеуіш. Ақпаратты тасымалдаушылар.ЭВМ – ді  қолданбалы программалық қамтамсыз ету туралы түсінік. Қолданбалы  программалық қамтасыз ету түрлері.Компьютерде  графиктік ақпаратты өңдеу. Paint графиктік редакторы. Суреттерді құру,  редакторлау сақтау және ашу.Компьютерде мәтіндік  ақпаратты  өңдеу. WordPad мәтіндік редакторы. Мәтінді теру ережелері. . Мәтінді редакторлау және форматтау.Калькулятор стандартты программасының  көмегімен сандық ақпаратты өңдеу.Блокнот бағдарламасы. Оқушылар мыналарды білуі тиіс: —        ақпарат түсінігін, түрлерін, формаларын  және оларды өңдеу тәсілдерін,-        ақпарат мөлшерінің  негізгі  өлшем бірліктерін,-        компьютер түсінігін, оның негізгі  құрылғылары мен олардың орнын,-        программалық  қамтамсыз ету түсінігін,-        компьютерді  программалық  қамтамасыз етудің рөлін,  программалық қамтасыз ету түрлерін: жүйелік, қолданбалы,-        операциялық жүйе түсінігі,-        терезе түсінігі мен оның мәнін,-        файл мен бума түсінігін,-        қолданбалы программалардың әр түрлілігін,-        сандық, графиктік, мәтіндік және дыбыстық ақпараттарды өңдеу,-        компьютерлік желі түсінігін. Оқушылар мына біліктілерді игеруі тиіс: —        қоғам мен адам қызметіндегі, техникадағы, тірі табиғаттағы ақпараттарды жеткізу, өңдеу және сақтау тәсілдеріне  мысалдар келтіруді,-        компьютерді  іске қосуды және өшіруді, пернетақтамен  және «тышқан»  типті  манипулятормен жұмыс жасауды,-        операциялық жүйені жүктеу,-        терезе элементтерімен  жұмыс жасауды-        файлдармен  және бумалармен жұмыс жасауды.-        объектілерді  басқаруды-        қарапайым  мәтіндерді теруді және редакторлауды-        калькуляторды пайдалануды-        дыбыстарды жазуды және қабылдауды.-        хабарларды жіберуді, қабылдауды.-        әр түрлі стандарт программаларды іске қосуды Тақырыптық жоспарлау үлгісі 34 сағ. Барлығы 1 сағ. Қорытынды сынақ жұмысы 11 1 сағ. Блокнот бағдарламасы 10 3 сағ. Калькулятор. Қарапайым  және күрделі есептеулерді жүргізу. 9 6 сағ. WordPad  мәтіндік редактор көмегімен  компьютерде  мәтіндік  ақпараттарды өңдеу. Мәтіндік редактор терезесі. Мәзір, құралдар тақтасы және сызғыш.  Мәтіндерді теру ережелері.  Құжаттарды құру, сақтау және  ашу. Мәтін үзінділерін өшіру, форматтау. Мәтінге  графиктік объектілерге мәтінді қою. 8 6 сағ. Paint  графиктік редакторымен  жұмыс. Құралдар тақтасы, түстер палитрасы. Суреттерді құру, редакторлау, сақтау және ашу. Практикалық жұмыс 2 сағат. Paint – тің қосымша мүмкіндіктері. 7 8 сағ. ОЖ. Терезе, терезе түрлері. Файлдар, бумалар, таңбашалар. Бума иерархиясы. Себет. Себеттегі объектілерді өшіру. Себеттегі объектілерді қалпына келтіру. Ақпарат тасуыштар 6 1 сағ. Жұмыс үстелі 5 2 сағ. Ақпараттық құрылғы. Құрылғының мәні.  Пернетақтамен және тышқанмен танысу. 4 2 сағ. Компьютер – әмбебап ақпараттық машина. Информатика  дегеніміз не? Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы. Есептеуіш  техникасының  даму тарихы. ЭЕМ – нің  қолданылу салалары. Қоғам өміріндегі ЭЕМ – нің  рөлі, мектепте, үйде, медицинада, бизнесте, мәдениетте, ғылымда. Компьютерде  өңделетін ақпарат түрлері. 3 3 сағ. Табиғаттағы ақпарат түсінігі. Ақпарат түрлері. Ақпарат формалары мен оларды өңдеу түрлері. Ақпаратты ұсыну, жеткізу өңдеу және  сақтау тәсілдері. Ақпаратты  кодтау. Ақпараттың өлшем бірліктері. Ақпаратты жеткізудің өңдеудің  және сақтаудың техникалық құрылғылары. 2 1 сағ. Кіріспе. Есептеуіш техника кабинетінде техника қауіпсіздігін сақтау ережелері. 1 Сағаты Тақырыбы №

Скачать оригинальный файл

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *