Презентация на тему "Використання найпростіших формул" по информатике

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Використання найпростіших формул. Абсолютні і відносні посилання


Слайд №2

Текст слайда: Вправа “таблиця припущень” Що, за вашими припущеннями, вивчається на даній темі уроку? Поясніть свої припущення


Слайд №3

Текст слайда: Поняття формули. Формули – це вирази, які задають порядок обчислення в електронній таблиці. Формула може містити такі елементи: числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Формула Пояснення формули =В1+В2 Додається вміст клітинки В1 і В2 =А1^(1/3) Підносить до степеня (1/3) вміст клітинки А1 =СУММ(А1:А5) Знаходить суму значень клітинок діапазону А1:А5


Слайд №4

Текст слайда: Правила запису формул формула завжди починається знаком “=“; для позначення арифметичних дій використовуються такі оператори: +, *, -, /, ^; для позначення дій знаходження відсотків використовується оператор %: =134*25 %; у записі формул на можна опускати оператор множення; порядок виконання операцій збігається з порядком прийнятим в математиці; для зміни порядку виконання дій використовують круглі дужки; в записі формули між операторами та посиланнями не повинно бути пробілів.


Слайд №5

Текст слайда: Копіювання формул Копіювання формули – це процес поширення дії формули, записаної в одну клітинку, на інші клітинки. Копіювання формули виконується методом перетягування маркера автозаповнення вибраної клітинки, що містить формулу, у потрібному напрямку. Цей метод називається автозаповненням діапазону.


Слайд №6

Текст слайда: Посилання на клітинки Посилання на клітинку – це адреса клітинки, над значеннями якої потрібно виконати певні дії. Типи адресації клітинок: абсолютні, відносні та мішані


Слайд №7

Текст слайда: Абсолютні та відносні посилання Абсолютні посилання не змінюються при копіюванні. Відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового розташування формули. Відносні посилання перетворюються на абсолютні за допомогою знака $. А1 $А$1


Слайд №8

Текст слайда: Мішані посилання Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад, $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядків – відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад , А$1), то навпаки, координата стовпця відносна, а рядків абсолютна.


Слайд №9

Текст слайда: Посилання на інші аркуші Вони використовуються, якщо необхідно виконати дії з даними із тієї самої клітинки або діапазону клітинок на декількох аркушах однієї книги. У цьому випадку ім’я аркуша відокремлюється від адреси клітинки знаком оклику. Аркуш1!А4


Слайд №10

Текст слайда: Інтерактивна вправа “перевір себе” 1. $А1$ 2. В2 3. $ В2 4. $В$3 5. В$1 6. F12 7. $ С5 8. $D1$$


Слайд №11

Текст слайда: Повідомлення про помилки під час введення формул #ДЕЛ/0! – спроба поділити на нуль; #Н/Д – відповідь неможлива через неповноту даних; #ИМЯ? – незрозуміла формула, помилка в адресі клітинки або в назві функції; #ПУСТО! – незрозуміла адреса клітинки; #ЧИСЛО! – проблема з числом у формулі; #ССЫЛКА! – стерта клітинка, на яку посилається формула; #ЗНАЧ! – незрозуміле значення в клітинці; # # # # - число не вміщується в клітинку за довжиною.


Слайд №12

Текст слайда: Практична робота Використання формул в електронних таблицях


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.