Презентация на тему "Презентація до доповіді. Атестація педпрацівників 2018" по педагогике

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 2017-2018 Н.Р. (педрада, березень, 2018)


Слайд №2

Текст слайда: Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.


Слайд №3

Текст слайда: Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.


Слайд №4

Текст слайда: Нормативно-правова база для організації та проведення атестації педагогічних працівників: Закон України «Про освіту», 05.09.2017 Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом МОНУ від 06.10.2010р. № 930 (зі змінами). Наказ МОН молодьспорт України від 20.12.2011 року №1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».


Слайд №5

Текст слайда: Принципи проведення атестації: відкритість; колегіальність; гуманізм; доброзичливість; самовдосконалення; об’єктивність; системність оцінювання педагогічної діяльності.


Слайд №6

Текст слайда: У 2017-2018 навчальному році атестуються 14 педагогів: - На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» - 1 вчитель (Живіцька С.Ю.)


Слайд №7

Текст слайда: На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший учитель» -1 вчитель (Токарева Е.А.)


Слайд №8

Текст слайда: На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідність педагогічному званню «старший учитель» - 2 вчителя (Маленко Л.Б., Кашуба І.А.)


Слайд №9

Текст слайда: На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1 вчитель (Письменна Л.І.)


Слайд №10

Текст слайда: На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 3 вчителя (Онощенко О.К., Пшенична Л.М. Куроп”ятник Т.М.)


Слайд №11

Текст слайда: На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» - 2 вчителя (Погоріла В.В., Рибаченко І.В.)


Слайд №12

Текст слайда: На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст” – 2 вчителя (Кобзін В.В., Дубінін М.Ю.)


Слайд №13

Текст слайда: На підтвердження 10 т.р. – 2 вчителя (Александрова І.А., Радченко Л.В.)


Слайд №14

Текст слайда: Педагоги, які атестуються, неодноразово брали участь у шкільних, міських та обласних семінарах, підготували виступи та провели відкриті уроки для вчителів закладу, міста та області. Активно беруть участь у методичній роботі закладу, міста та області.


Слайд №15

Текст слайда: Живіцька С.Ю. Вчитель англійської мови. Має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Результатом роботи став методичний посібник


Слайд №16

Текст слайда: Маленко Л.Б. Вчитель математики, досвідчений педагог. Є активним членом журі міської олімпіади з математики, міської творчої групи та обласного семінару-практикуму «Робота з обдарованими учнями. Є керівником ЦМО вчителів закладу.


Слайд №17

Текст слайда: Кашуба І.А. Є членом журі міської олімпіади з англійської мови, активно працює в міській творчій групі. Керівник ЦМО вчителів англійської мови. Бере участь у конференціях та міських семінарах-практикумах.


Слайд №18

Текст слайда: Токарева Е.А. Учитель математики, досконало володіє ефективними формами організації освітнього процесу. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності учнів на уроках математики». Бере участь у методичній роботі закладу та міста.


Слайд №19

Текст слайда: Письменна Л.І. Учитель початкових класів. Організовує роботу на основі особистісно орієнтованого підходу до кожного учня. Є керівником творчої групи. Має високу результативність. Є переможці міської олімпіади з математики (2017 рік).


Слайд №20

Текст слайда: Рибаченко І.В. Учитель початкових класів. Організовує освітній процес на сучасному рівні. Впровапджує інноваційні технології навчання. Є керівником творчої групи “Впровадження самоврядування в закладі”. Бере участь в заходах різних рівнів.


Слайд №21

Текст слайда: Радченко Л. В. Досвідчений і творчий вчитель початкових класів, володіє сучасними освітніми технологіями, використовує ІКТ. Є керівником проблемної групи вч. початкових класів по впровадженню ідей Нової української школи.


Слайд №22

Текст слайда: Алєксандрова І.А. Учитель початкових класів. Відзначається відданістю своїй справі, працелюбністю. Впроваджує в освітній процес новітні технології навчання, використовує ІКТ, організовує проектну діяльність. Активно працює в творчих групах, ЦМО вч. поч класів.


Слайд №23

Текст слайда: Онощенко О.К. Учитель фізичної культури. Працює над проблемою «Інноваційні підходи до змісту, форм і методів роботи». Виявляє та розвиває здібності школярів. Проводить з учнями позакласну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу.


Слайд №24

Текст слайда: Куроп’ятник Т. М. Учитель української мови та літератури. Впроваджує в освітній процес сучасні форми та методи навчання. Працює над проблемою «Диференціація навчальних завдань та індивідуалізація в навчанні».


Слайд №25

Текст слайда: Погоріла В.В. Учитель історії. Працює над проблемою «Предметна компетентність учнів як ключовий орієнтир сучасного навчання історії в школі». Результатом роботи є різнорівневі завдання з проблеми. Бере активну участь у роботі ЦМО та міських семінарах з історії.


Слайд №26

Текст слайда: Пшенична Л.М. Учитель математики. Працює над проблемою «Активізація розумової та творчої діяльності учнів на уроках математики». Розробила різноманітний дидактичний матеріал з математики для 5-6 класів, тестові завдання з геометрії для 11 класу.


Слайд №27

Текст слайда: Кобзін В.В. Учитель трудового навчання. Забезпечує засвоєння учнями навчальних програм. Його уроки пов”язані з сучасним життям і мають виховне значення. Учитель переобладнав лабораторію будови та експлуатації автомобіля, розробив індивідуальні картки з теми “Будова автомобіля”. Педагог відзначається загальною та професійною культурою, умінням установлювати контакт з учнями, батьками та колегами по роботі.


Слайд №28

Текст слайда: Дубінін М.Ю. Учитель трудового навчання. Має достатній рівень професіоналізму, володіє різними формами й методами організації освітнього процесу. При підготовці до уроків використовує творчий досвід вчителів міста та області. Учитель вдосконалює фахову підготовку. Використовує індивідуальні та колективні форми роботи.


Слайд №29

Текст слайда: В.О.Сухомлинський вважав, що немає такої професії, в якій людина не змогла піднятися на вершини майстерності. Тільки самоосвіта спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість Жан-Жак Руссо


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.