Презентация на тему "Пестициды" по ОБЖ

Презентация по слайдам
Слайд №1

Слайд №2

Текст слайда: Пестициди (від лат. “Pestis”-зараза, “Cide”-вбивати) -отрутохімікати, що використовуються для захисту рослин. Термін “пестициди” тепер об'єднує близько 1000 хімічних сполук. Ведення сільського господарства в сучасних умовах немислиме без їх використання. Залежно від призначення пестициди поділяють на такі основні групи: Гербіциди - знищують бур'яни. Зооциди - знищують гризунів. Інсекциди - знищують шкідливих комах. Фунгіциди - знищують грибкових збудників хвороб рослин.


Слайд №3

Текст слайда: Пестициди мають високий ступінь отруйності. Отрутохімікати можуть потрапити в організм людини через органи дихання, шлунково-кишковий тракт та шкіру. Дихальними шляхами пестициди потрапляють найчастіше під час оприскування рослин. Токсична дія визначається кількістю отрутохімікатів, які потрапили в організм, і залежить від їх концентрації в повітрі, тривалості і повторності впливу, дії зовнішніх чинників (температури повітря, опадів, напрямку вітру) та умов праці.


Слайд №4

Текст слайда: Характер токсичної дії на організм людини різних пестицидів не однаковий. Особливості їх дії визначають хімічна природа, фізико-хімічні властивості (температура кипіння і випаровування), індивідуальні особливості організму людини (вік, стать, чутливість), шляхи надходження в організм, розчинність в умовах організму і т.п. Пестициди із групи: Хлорорганічних сполук (ДДТ, гексахлоран, хлорбензол, дихлоретан) зберігають високу стійкість в зовнішньому середовищі, і отже протягом тривалого часу зберігають токсичні властивості для людини. Хлорорганічні сполуки порушують в організмі людини окисно-відновні процеси в тканинах. Наслідок цього-киснева недостатність тканин. Оскільки найбільш чутливими до нестачі кисню є нервова тканина і серцевий м'яз, то основні клінічні прояви токсичної дії хлорорганічних сполук пов’язані зі змінами у нервовій системі, серці і печінці.


Слайд №5

Текст слайда: Отруєння хлорорганічними сполуками Призводить до запаморочення, головного болю, нудоти, блювання. У важких випадках розвивається коматозний стан зі зниженням артеріального тиску, порушенням дихання. Багатьом хлорорганічним сполукам властиво накопичуватись в організмі, тому під час надходження їх навіть у дуже невеликих кількостях, але протягом тривалого часу, може виникнути хронічне отруєння. Існує значна індивідуальна чутливість до дії хлорорганічних сполук. Особливо чутливі до їх дії - діти, у яких може спостерігатись дуже важкий перебіг отруєння.


Слайд №6

Текст слайда: Основні симптоми, що виникають внаслідок дії цих речовин: Нудота, слиновиділення, запаморочення, головний біль, утруднена мова, порушення орієнтування. Далі з'являються фібрилярні посмикування у різних групах м'язів, м'язова слабкість, підвищений артеріальний тиск. Пестициди із групи: Фосфорорганічних сполук (хлорофос, карбофос, метилацетофос, фосфамід) Є нейротропною отрутою, яка вражає переважно центральну та вегетативну нервову систему.


Слайд №7

Текст слайда: Отже, пестициди є дуже токсичними і шкідливими для здоров'я людини. Тому під час обробки рослин пестицидами потрібно бути дуже обережними, щоб пестициди якимсь чином не потрапили в організм людини. Також треба намагатися не вживати в їжу продукти з надмірною в них концентрацією пестицидів.


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.