Презентация на тему "теорія Бутлерова" по химии

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова


Слайд №2

Текст слайда: План Біографія О.М.Бутлерова; Теорія будови органічних сполук; Основні положення теорії; - Перше положення; - Друге положення; Ізомерія; - Третє положення; Значення теорії.


Слайд №3

Текст слайда: Олександр Михайлович Бутлеров (1828—1886) Російський хімік-органік, професор Казанського (1854—1868), а далі до кінця життя професор, академік Петербурзького університету. Почесний член Московського і Київського університетів. За-сновник великої школи російських хіміків-органіків. Створив і обгрунтував теорію хімічної будови. Добув і відкрив реакцію полімеризації ізобутилену. Його праці з гідратації етилену покладено в основу одного з сучасних способів добування етилового спирту.


Слайд №4

Текст слайда: Теорія будови органічних сполук Теорія хімічної будови органічних сполук, висунута А. М. Бутлеровим в 1861 р., була підтверджена роботами багатьох учених, у тому числі учнями Бутлерова і їм самим. Виявилося можливим на її основі пояснити багато явищ, які до тієї пори не мали тлумачення: ізомерію, гомологію, прояв атомами вуглецю чотирьохвалентності в органічних речовинах. Теорія виконала свою прогностичну функцію: на її основі вчені передбачали існування невідомих сполук, описували властивості і відкривали їх.


Слайд №5

Текст слайда: Перше положення «Атоми в молекулах з'єднуються у визначеному порядку відповідно до їх валентністю. (Вуглець чотирьохвалентний)» - атоми четирехвалентного вуглецю можуть з'єднуватися один з одним, утворюючи різні ланцюги: Відкритий нерозгалужений Відкритий розгалужений замкнутий


Слайд №6

Текст слайда: Друге положення «Властивості речовин залежать не тільки від їх якісного і кількісного складу, але і від будови їх молекул» Це положення пояснює явище ізомерії. Речовини, що мають однаковий склад, але різну хімічну або просторову будову, а отже, і різні властивості, називають ізомерами.


Слайд №7

Текст слайда: Ізомерія Види ізомерії: Структурна ( ізомерія вуглецевого скелета; ізомерія положення; ізомерія гомологічних рядів) Просторова ( цисізомерія, трансізомерия)


Слайд №8

Текст слайда: Третє положення «Властивості речовин залежать від взаємного впливу атомів у молекулах» Наприклад, в оцтовій кислоті в реакцію з лугом вступає лише один з чотирьох атомів водню. На підставі цього можна припустити, що тільки один атом водню пов'язаний з киснем:


Слайд №9

Текст слайда: Значення Теорія будови створила передумови для пояснення і прогнозування різних видів ізомерії органічних молекул, а також напрямів та механізмів протікання хімічних реакцій. На основі цієї теорії хіміки-органіки створюють речовини, які не тільки замінюють природні, але за своїми властивостями значно перевершують. Так, синтетичні барвники набагато краще і дешевше багатьох природних, наприклад відомих в давнину ализарина і індиго. У великих кількостях виробляють синтетичні каучуки з найрізноманітнішими властивостями. Широке застосування знаходять пластмаси, волокна, вироби з яких використовують в техніці, побуті, медицині, сільському господарстві.


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.