Презентация на тему "Люмінісценція" по физике

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Люмінесценція Проект на тему


Слайд №2

Текст слайда: Люмінесце нція — відмінне від теплового світіння збудженої речовини. Інша назва – холодне світло. Вперше люмінесценція була описана в XVIII ст. Luminol та гемоглобін


Слайд №3

Текст слайда: Спочатку явище люмінесценції використовувалося при виготовленні світних фарб і світлових складів на фосфору, для нанесення на шкали приладів, призначених для використання в темряві. хімічних речовин.  Особливої уваги люмінесценція не приваблювала аж до 1948, коли радянський вчений С. І. Вавилов на сесії Верховної ради запропонував почати виготовлення економічних люмінесцентних ламп і використовувати люмінесценцію в аналізі.


Слайд №4

Текст слайда: Загальна характеристика Речовина, у якій спостерігається люмінесценція, називається люмінофором. Люмінесцентне випромінювання виникає за рахунок квантових переходів атомів, іонів, молекул зі збудженого стану в основний чи менш збуджений, тому кожен атом, іон чи молекула-люмінофора є центром люмінесценції. Світяться при вимкнутому світлі Omphalotus nidiformis


Слайд №5

Текст слайда: Важливою особливістю люмінесценції є те, що вона здатна виявлятися при значно нижчих температурах, тому що не використовує теплову енергію випромінюючої системи. За цей люмінесценцію часто називають "холодним свіченням".


Слайд №6

Текст слайда: Критерій тривалості, введений Вавіловим, дозволяє відокремити люмінесценцію від інших видів нетеплового випромінювання: розсіювання та відбиття світла, комбінаційного розсіяння, випромінювання Черенкова. Тривалість їх менше періоду коливання світлової хвилі (тобто


Слайд №7

Текст слайда: Фізична природа люмінесценції полягає в випромінювальних переходах електронів атомів або молекул зі збудженого стану в основний. При цьому причиною первісного їх порушення можуть служити різні чинники: зовнішнє випромінювання, температура, хімічні реакції і ін.


Слайд №8

Текст слайда: Речовини, які мають делокалізовані електрони (зв'язані системи), мають найсильнішу люмінесценцію. Антрацен, нафталін, білки, що містять ароматичні амінокислоти, багато пігментів рослин і зокрема хлорофіл, а також ряд лікарських препаратів мають яскраво виражену здатність до люмінесценції. 


Слайд №9

Текст слайда: Багато форм природної люмінесценції були відомі людям дуже давно. Наприклад, світіння комах (світлячки), світіння морських риб і планктону, полярні сяйва, світіння мінералів, гниючого дерева і інших розкладаються органічних речовин. В даний час до природних форм додалося багато штучних способів збудження люмінесценції.


Слайд №10

Текст слайда: Природа явища При збудженні речовини тим чи іншим способом, її молекули (у випадку газу чи рідини) переходять у високоенергетичні квантові стани. У випадку напівпровідників електрони переходять із валентної зони у вільні стани зони провідності, залишаючи у валентній зоні дірку. Збуджений стан може випромінити фотон негайно, повернувшись у основний стан або ж втратити частину енергії в результаті зіткнень. Процеси поступової втрати енергії збудженою частинкою називаються релаксацією.


Слайд №11

Текст слайда: Релаксація продовжується, доки збуджена частка не прийде до стану, коли подальша поступова втрата енергії неможлива. Такі стани характерні для кожної речовини й визначають спектр люмінесценції. Збудження може існувати в такому стані лише певний час, а потім відбувається перехід до основного стану, який супроводжується випромінюваннями кванта світла — фотону. Кожен люмінофор характеризується своїм спектром люмінесценції, на який майже не впливає спосіб збудження.


Слайд №12

Текст слайда: Типи люмінесценції фотолюмінесценція - світіння під дією світла (видимого і УФ-діапазону). Вона, в свою чергу, ділиться на флуоресценцію (час життя 10 -9 -10 -6 с); фосфоресценцію (10 -3 -10 с); хемілюмінесценція - світіння, що використовує енергію хімічних реакцій; катодолюмінесценція - викликана опроміненням швидкими електронами (катодними променями); сонолюмінесценция - люмінесценція, спричинена звуком високої частоти; рентгенолюмінесценція - світіння під дією рентгенівських променів. електролюмінесценція - виникає при пропущенні електричного струму через певні типи люмінофорів.


Слайд №13

Текст слайда: Використання: широко використовують в електропроменевих приладах, світлотехніці, дефектоскопії та люмінесцентному аналізі, при люмінесцентній сепарації корисних копалин. Люмінесценція мінералів є їх важливою діагностичною ознакою. Зліва - люмінесценція діаманта, справа - синтетичного огранованого алмазу


Слайд №14

Текст слайда: http://znaimo.com.ua/%D09B%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Джерела


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.