Презентация на тему "I’ve got many pets" по английскому языку

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: I’ve got many pets!


Слайд №2

Текст слайда: We have got many pets! They are:


Слайд №3

Слайд №4

Слайд №5

Слайд №6

Слайд №7

Текст слайда: Is it a cow? Yes, it is.


Слайд №8

Текст слайда: Is it a rabbit? No, it isn’t. It is a squirrel.


Слайд №9

Текст слайда: Is it a dog? No, it isn’t. It is a bird.


Слайд №10

Текст слайда: Is it a parrot? Yes, it is.


Слайд №11

Текст слайда: Is it a duck? No, it isn’t. It is a pig.


Слайд №12

Текст слайда: We have got many pets!


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.