Презентация на тему "Конечный мозг. Структура и функции" по биологии

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Тема урока: Конечный мозг. Структура и функции


Слайд №2

Текст слайда: Вопросы ГИА. Проаналізуйте твердження стосовно позначених на малюнку структур і вкажіть правильні: І - цифра 1 вказує на тіло нейрона, а 2 - на дендрити; II - цифра 3 вказує на аксон, а 4 - на дендрит; III - цифри 2 і 4 вказують на мієлінову оболонку А тільки І; Б тільки II; В І і II; Г II і III.


Слайд №3

Текст слайда: Назвіть відділ головного мозку, який забезпечує координацію рухів: 2. А довгастий мозок; Б мозочок; В проміжний мозок; Г кора великих півкуль. Назвіть центр, розташований у середньому мозку: А захисних рефлексів; Б мови; В сприйняття слухової інформації; Г орієнтувальних рефлексів. 3. Назвіть відділ головного мозку, у якому розташований дихальний центр: А довгастий мозок; Б мозочок; В середній мозок; Г проміжний мозок. 4.


Слайд №4

Текст слайда: Назвіть структури, які сіра речовина утворює в кінцевому мозку: А зовнішню кору і ядра всередині білої речовини; Б тільки ядра, що розташовані в білій речовині; В ядра, що мають борозни і звивини; Г тільки зовнішню кору, що не має борозен і звивин 5. Визначте послідовність проходження нервового імпульсу при виконанні рефлексу: А доцентровий нейрон; Б відцентровий нейрон; В рецептор; Г ділянка кори півкуль головного мозку. 6.


Слайд №5

Текст слайда: Проаналізуйте твердження про відділи головного мозку людини, зображені на малюнку, та вкажіть правильні: І - цифрою 1 позначено гіпофіз; II - цифрою 2 позначено проміжний мозок; III - цифрою 3 позначено середній мо зок; IV - цифрою 4 позначено міст. 7. А І і II; Б II і III; В І і IV; Г III і IV.


Слайд №6

Текст слайда: Лабораторная работа №6. Тема: Строение головного мозга человека(изучение муляжей и моделей). Цель: Научиться распознавать на моделях и муляжах отделы головного мозга человека. Оборудование: разборные модели и муляжи головного мозга человека. Ход работы.


Слайд №7

Текст слайда: 6 5 4 3 7 2 1 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 1. Укажите,какие части головного мозга обозначены на рисунке цифрами от 1 до 7


Слайд №8

Текст слайда: 2.Установите спомощью муляжа,как распределяется в отделах головного мозга серое и белое вещество. 3.Сделайте вывод. Укажите,из каких отделов состоит головной мозг человека,как в его отделах распределяется белое и серое вещество,каково биологическое значение извилистого строения коры больших полушарий


Слайд №9

Текст слайда: Внешнее строение головного мозга


Слайд №10

Текст слайда: Особенности внешнего строения говного мозга человека. 1-? Стор.169 Стр.179 2-?


Слайд №11

Текст слайда: Расположение белого и серого вещества в головном мозге


Слайд №12

Текст слайда: Строение коры большого мозга


Слайд №13

Текст слайда: Борозды и извилины коры Центральная борозда Боковая борозда Затылочно-теменная борозда 2/3 поверхности коры спрятано в бороздах 3-5мм толщина коры 1400-1600см квадрат ных- площадь поверхности


Слайд №14

Текст слайда: Доли конечного мозга Лобная доля Теменная доля Височная доля Затылочная доля


Слайд №15

Текст слайда: Основные зоны коры большого мозга Отдел Отдел обоняния


Слайд №16

Текст слайда: Назовите доли головного мозга, изображённые под цифрами 1-4, борозды под цифрами 5-7 5 6 7


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.