Презентация на тему "Керамические виниры" по медицине

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: რენტგენის სხივები პრეზენტატორი


Слайд №2

Текст слайда: ვილჰელმ რენტგენი (1845-1923) გამოჩენილი გერმანელი ფიზიკოსი, რომელმაც 1895 წელს აღმოაჩინა-მოკლეტალღიანი ექტრომაგნი-ტური გამოსხივება. რენტგენის სხივები. მე-19-ე საუკუნის ბოლოს ფიზიკოსების ყურადღება მიიპყრო აირადმა განმუხტვამ მცირე წნევის დროს. ამ პირობებში აირადი განმუხტვის მილაკში იქმნება ძალიან სწრაფი ელექტრონების ნაკადი. მაშინ მათ კათოდურ სხივებს უწოდებდნენ , რადგან მათი სათავე მილაკის კათოდზე იყო. კათოდური სხივების კვლევისას რენდგენმა შეამჩნია რომ მილაკთან ახლოს ფოტოფირფიტა შავდება იმ შემთხვევაშიც კი როცა შავ ქაღალდშია გახვეული შემდეგ განმუხტვის მილაკზე მან შემოახვია ბარიუმის პლატინაციანიდის ხსნარში დასველებული ქაღალდის ეკრანი, რომელიც იწყებდა ნათებას ამასთან როცა რენდგენი ათავსებდა ხელს მილაკსა და ეკრანს შორის ეკრანზე მოჩანდა ძვლების მუქი ჩრდილები-ხელის მტევნის მკრთალი მოხაზულობის ფონზე . რენტგენის სხივების აღმოჩენა


Слайд №3

Текст слайда: რენტგენის სხივების აღმოჩენა  მეცნიერი მიხვდა რომ მილაკის მუშაობის დროს აღიძვრებოდა აქამდე უცნიობი ძლიერად გამჭოლი გამოსხივება, რომელსაც მან x სხივე ბი უწოდა შემდგომში “რენდგენის სხივები” რენდგენმა აღმოაჩინა რომ ახალი გამოსხივება ჩნდება იმ ადგილას სადაც კათოდური სხივები ეჯახებოდნენ მილაკის მინის კედელს, რაც შემდგომ მომწვანოდ ანათებდა. შემდგომში ცდებმა აჩვენა რომ x სხივები აღიძვრება ჩქარი ელექტრონების ნებისმიერი წინააღმდეგობით დამუხრუჭების დროს


Слайд №4

Текст слайда: რენდგენის სხივების თვისება რენდგენის სხივები ელექტრომაგნიტური ტალღებია . ელექტრომაგნიტური ველი მათზე არ ახდენს არავითარ ზეგავლენას მათ აქვთ მოკლე ტალღის სიგრძე და დიდი განჭოლვის უნარიე მათი სიგრძე დაახლოებით 10-9 დან 10-10 მ--დ ეა.


Слайд №5

Текст слайда: რენდგენის სხივების თვისება რადგან რენდგენის სხივები წარმოადგენს ელექტრომაგნიტურ ტალღებს მაშინ ის უნდა განიცდიდეს დიფრაქციას (დაბრკოლების შემოვლა) და ინტერ-ფერენციას. გერმანელმა ფიზიკოსმა მაქს ლაუემ დაუშვა რომ შეუძლებელია ამ ტალღების დიფრაქციის აღმოჩენა ხელოვნურად შექმნილ წინააღმდეგობებზე ,რადგან მათი ტალღის სიგრძე ძალიან მცირეა. იგი ვარაუდობდა რომ რენდგენის სხივების ტალღის სიგრძე დაახლოებით ატომის ზომის რიგისაა. რისთვისაც გამოიყენეს კრისტალები რომლებიც წარმოადგენენ მოწესრიგებულ სტრუქტურებს რომელშიც ატომებს შორის მანძილი თვით ატომის ზომისაა, ამ ბუნებრივ მოწყობილობას, უნდა გამოეწვია რენდგენის სხივების დიფრაქცია.


Слайд №6

Текст слайда: რენტგენის სხივების დიფრაქცია  რენტგენის სხივების ვიწრო კონა მიმართეს კრისტალისაკენ.რომლის უკან მოთავსებული იყო ფოტოფირფიტა დიდ ცენტრალურ ლაქასთან ერთად , რომელსაც იძლეოდა წრფის გასწვრივ გავრცელებული სხივები გაჩნდა მის გარშემო რეგულარულად განლაგებული მცირე ლაქები რაც არისრენტგენის სხივების ტალ კრისტალური მესრის მოწესრიგებულ სტრუქტურაზე რენტგენის სხივების დიფრაქციის შედეგი დიფრაქციული სურათის გამოკვლევამ რენტგენის სხივების ტალღის სიგრძის განსაზღვრის საშუალება მოგვცა. იგი აღმოჩნდა ულტრაიისფერზე უფრო მოკლე და რიგით ატომის ზომის (10-8 სმ) ტოლი.


Слайд №7

Текст слайда: რენტგენის სხივების გამოყენება მედიცინა რენტგენული დეფექტოსკოპია-რენტგენის სხივების მეშვეობით დეფექტის გამოვლენა ნაკეთობაში რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი---ნივთიერების ატომურ დონეზე სტრუქტურის დადგენა რენტგენული მიკროსკოპია რენტგენული ასტრონომია რენტგენული ლაზერები აეროპორტებში-სატელევიზიო-რენტგენო-ინტროსკოპი---ეკრანზე გამოდის მგზავრთა ბარგი


Слайд №8

Текст слайда: რენტგენი სხივების გამოყენება მედიცინაში გაივლიან რა ადამიანის სხეულში რენტგენის სხივები, ნაწილობრივ შთაინთქმებიან და შთანთქმის ხარისხიპროპორციულია ქსოვილების სიმკვრივის მაგ. თუ გავაშუქებთ გულ-მკერდის არეს რენტგენის სხივებით, ჰაერით სავსე ფილტვები მას ცოტას შთანთქავს,კუნთიუფრო მეტს, ძვალი კიდე უფრო მეტს. ჯანმრთელი და დაავადებული ფილტვები ერთმანეთისაგან განსხვავდებაჩრდილების რაოდენობის მიხედვით


Слайд №9

Текст слайда: ფილტვების რენტგენოგრამა-ფლუროგრაფია რენტგენის სხივების მეშვეობით ხდება ტუბერკულიოზის დიაგნოსტირება


Слайд №10

Текст слайда: კორონოგრაფია რენტგენული კორონოგრაფია არის გულის სისხლძარღვების მუშაობის რენტგენული გამოკვლევა.ამისთვის პაციენტის სისხლში შეყავთ რენტგენოკონტრასტული ნივთიერება,რაც ფოტოფირზე გვაძლევს სისხლძარღვის გამოსახულებას


Слайд №11

Текст слайда: რენტგენი კიბოს წინააღმდეგ რენტგენის სხივების ბიოლოგიური ზემოქმედება იმაში მდგომარეობს, რომ ის კლავს უჯრედებს. ამიტომ გარე სიმსივნური წყლულები დაისხივება რენტგენის ვიწრო კონით და ეს იწვევს სიმსივნური კერების განადგურებას.


Слайд №12

Текст слайда: რენტგენის მილის აგებულება  სურათზე გამოსახულია რენტგენის მილის მარტივი სქემა. კათოდი არის ვოლფრამის სპირალი,რომელიც ასხივებს ელექტრონებს თერმოელექტრონული ემისიის გამო,ცილინდრი ახდენს მათ ფოკუსირებას და ისინი ამის შემდეგ ეჯახებიან ლთონის ელექტროდს-ანოდს. ამ დროს წარმოიქმნება რენტგენის სხივები.  ძაბვა რამოდენიმე ათეული კილოვოლტია , წნევა კი ძალიან მცირე 10-5 მმ.ვწ. სვ. და მილში ვაკუუმია.


Слайд №13

Текст слайда: რენტგენის მილის მოწყობილობა  ძლიერ რენტგენის მილებში ანოდს აცივებენ გამდინარე წყლით, რადგან ელექტრონების დამუხრუჭების დროს გამოიყოფა სითბოს დიდი რაოდენობა, რომლი მხოლოდ 3‰ გამოიყენება სასარგებლოთ.


Слайд №14

Текст слайда: მადლობა ყურადღებისთვის


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.