Презентация на тему "Canada" по английскому языку

Презентация по слайдам

Слайд №1
CANADA

Слайд №2
The capital - Ottawa

Слайд №3
The Canadians

Слайд №4
Coat of Arms

Слайд №5
The national flag of Canada

Слайд №6
National Day – July the 1st

Слайд №7
National symbols Maple leaf Canadian goose

Слайд №8
Big cities Ottawa

Слайд №9
Toronto

Слайд №10
Vancouver

Слайд №11
Montreal

Слайд №12
Sightseeing

Слайд №13
The House Parliament of Canada

Слайд №14
The Supreme Court of Canada

Слайд №15
Mount Robson

Слайд №16
The Niagara Falls

Слайд №17
Banff national park

Слайд №18
Ottawa Tabaret Hall