Презентация на тему "Параллельные прямые. Треугольники" по геометрии

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Каратанова Марина Николаевна МОУ СОШ №256 г.Фокино


Слайд №2

Текст слайда: 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 30 29 28 27 26 1 2 3 4 5 6 13 19 25 7


Слайд №3

Текст слайда: 1. Вопрос: Дано: 600 1100 M N K a b


Слайд №4

Текст слайда: 2. Найти: Дано: a c b d 450 1350 700 1 2 ? ?


Слайд №5

Текст слайда: 3. Найти: Дано: 700 1100 520 1 ? E C B A


Слайд №6

Текст слайда: 4. Найти: Дано: 680 1110 690 1 ? P K T


Слайд №7

Текст слайда: 5. Найти: Дано: А В 320 480 1 ? D K C


Слайд №8

Текст слайда: M A B N 6. Найти: Дано: a b


Слайд №9

Текст слайда: 7. Найти: Дано: M A B N 420 Е К ?


Слайд №10

Текст слайда: 8. Найти: Дано: D A K E С 700 580 ?


Слайд №11

Текст слайда: 9. Найти: Дано: А M B


Слайд №12

Текст слайда: 10. Найти: Дано: А K B


Слайд №13

Текст слайда: 11. Найти: Дано: А C B D


Слайд №14

Текст слайда: 12. Найти: Дано: А C B D O ?


Слайд №15

Текст слайда: 13. Найти: Дано: А C B D E K 200 300 1250 ?


Слайд №16

Текст слайда: 14. Найти: Дано: P M K 5 600 300 N


Слайд №17

Текст слайда: 15. Найти: Дано: С В D 3 A


Слайд №18

Текст слайда: 16. Найти: Дано: a b 4 5 2x-3 x y y-1


Слайд №19

Текст слайда: 17. Найти: Дано: B C A 4 D 16


Слайд №20

Текст слайда: 18. Найти: Дано: А B C D 1 3 2


Слайд №21

Текст слайда: 19. Найти: Дано: А B C 8 D О 6 5 10


Слайд №22

Текст слайда: 20. Найти: Дано: А B C K D F E 4 2 2


Слайд №23

Текст слайда: 21. Найти: Дано: 8 А B C M 12 27 18


Слайд №24

Текст слайда: 22. Найти: Дано: P B M K А M1 K1


Слайд №25

Текст слайда: 23. Найти: Дано: А B C M D F


Слайд №26

Текст слайда: 24. Найти: Дано: D B S А C


Слайд №27

Текст слайда: 25. Найти: Дано: C1 B O А C 600 B1


Слайд №28

Текст слайда: 26. Найти: Дано: А B C 600 750 15


Слайд №29

Текст слайда: 27. Найти: Дано: C D E 600


Слайд №30

Текст слайда: 28. Найти: Дано: А B C 600 700 K P ? ?


Слайд №31

Текст слайда: 29. Найти: Дано: А B 4 C P


Слайд №32

Текст слайда: 30. Найти: Дано: А B C 1200 O 12


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.