Презентация на тему "Формула Ньютона - Лейбніца" по геометрии

Презентация по слайдам
Слайд №1

Текст слайда: Формула Ньютона - Лейбніца


Слайд №2

Текст слайда: Формула Ньтона - Лейбніца дає правило обчислення визначеного інтеграла: значення визначеного інтеграла на відрізку [a; b] від неперервної функції f (x) дорівнює різниці значень будь-якої її первісної, обчисленої при x = b і x = a.


Слайд №3

Текст слайда: Різницю в правій частині рівності зазвичай записують так: Тоді формула Ньютона - Лейбніца приймає наступний вигляд: Ця формула дозволяє обчислювати визначений інтеграл не по визначенню (тобто обчислюючи межу інтегральних сум), а зводиться до задачі знаходження невизначеного інтеграла.


Слайд №4

Текст слайда: Приклади обчислення


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.