Презентация на тему "Формула Ньютона - Лейбніца" по геометрии

Презентация по слайдам

Слайд №1
Формула Ньютона - Лейбніца

Слайд №2
Формула Ньтона - Лейбніца дає правило обчислення визначеного інтеграла: значення визначеного інтеграла на відрізку [a; b] від неперервної функції f (x) дорівнює різниці значень будь-якої її первісної, обчисленої при x = b і x = a.

Слайд №3
Різницю в правій частині рівності зазвичай записують так: Тоді формула Ньютона - Лейбніца приймає наступний вигляд: Ця формула дозволяє обчислювати визначений інтеграл не по визначенню (тобто обчислюючи межу інтегральних сум), а зводиться до задачі знаходження невизначеного інтеграла.

Слайд №4
Приклади обчислення