Зиянкесер дигенымыз не

Ответ:
Зиянкестер  дегенимиз _  ол  жандиктер  болады , зиянды  жануарлар  болады. жандиктер  олар  адамдардын  еккен  егинин  зияндайды. Жеп  кояды . Жануарлардын  да  тигзер  зияны  коп .


Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.