Записати слова послідовності.спочатку з наголосом першому складі на другому і третьому.Знання спілкування питання мовлення говоріння мислення.

Ответ:
МОвлення
мИслення
питАння
знаннЯ
спілкувАння
говорІння

Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.