Сөйлемдерді толықтырып айт жаз. (на полу) кiлем жатыр. Бөлмеде диван (стоит). (Большой) үстел түр. үлкен (телевизор) түр. Терезеде (цветы) түр. (на столе) телефон жатыр

Ответ:
Еденде кілем жатыр.Бөлмеде диван тұр.Үлкен үстел тұр.Үлкен теледидар тұр.Терезеде гүлдер тұрҮстелде телефон жатыр.

Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.