Напишите любые слова и их синонимы на казахском

Ответ:
Əдемі -көрікті,ажарлы
батыр,балалар, ержүрек
əдет дағды
жағымды,сүйкімді
əдепті тəрбиелі
жайлары,көңілді

Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.