Колшатыр туралы кандай сойлем курауга болады?

Ответ:
Бугин катты жамбыр куйды, бирак бизди конакка шакырды, мен колшатыр алдым

Добавить комментарий

You must have JavaScript enabled to use this form.